menu
nagłówek | header | image

Program

08:00-09:00
Rejestracja Uczestników
08:45-09:00
Otwarcie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz (Poznań)
Sesja Neurologiczna: Rola pielęgniarki w zaawansowanych terapiach w neurologii
Przewodniczący: prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz
09:00-09:30
dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska
Zaawansowane terapie w chorobie Parkinsona
09:30-09:50
mgr Aleksandra Kurta-Nowicka
Rola pielęgniarki w zaawansowanych terapiach w chorobie Parkinsona
09:50-10:00
Dyskusja
10:00-10:30
dr n. med. Joanna Rybacka-Mossakowska
Zaawansowane terapie w udarze niedokrwiennym mózgu
10:30-10:50
mgr Eliza Maliszewska
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z niedokrwiennym udarem mózgu leczonym metodami rekanalizacyjnymi
10:50-11:00
Dyskusja
11:00-11:30
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Immunoglobuliny w neurologii
11:30-11:50
mgr Klaudia Naskręt
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym immunoglobulinami
11:50-12:00
Dyskusja
12:00-12:15
Program artystyczny: Katarzyna Jaracz (sopran), Rafał Tworek (fortepian)
12:30-13:00
PRZERWA / Zebranie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN)
Sesja Pielęgniarstwa Psychiatrycznego: Wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego związane z reformą w psychiatrii, środowiskową opieką psychiatryczną oraz kształceniem
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna
13:00-13:30
dr n. med. Marek Balicki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii
Model Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej. Stan obecny i perspektywy
13:30-14:00
dr n. o zdr. Damian Czarnecki, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwo Psychiatryczne
Postępy w praktyce pielęgniarstwa psychiatrycznego
14:00-14:30
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz
Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy CM HCP w Poznaniu
14:30-15:45
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz, mgr Krzysztof Kruk, mgr Katarzyna Gołębiewska, mgr Justyna Kiejda, lek. psychiatra Sylwia Szymkowiak, asyst, zdrowienia Justyna Rzepecka, mgr Natalia Bogacz, mgr Magdalena Kisielewska, mgr Marta Śmigielska, mgr Filip Kuhn, mgr Urszula Stępkowska
Rola pielęgniarki i innych członków zespołu terapeutycznego w środowiskowej opiece psychiatrycznej
15:45-16:00
Dyskusja
16:00
Podsumowanie i Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2021-07-28