menu
nagłówek | header | image

Program

08:00-09:00
Rejestracja Uczestników
08:45-09:00
Otwarcie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz (Poznań)
Sesja Neurologiczna: Rola pielęgniarki w zaawansowanych terapiach w neurologii
Przewodniczący: prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz
09:00-09:30
dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska
Zaawansowane terapie w chorobie Parkinsona (wykład sponsorowany przez Abbvie Polska Sp. z o.o.)
09:30-09:50
mgr Aleksandra Kurta-Nowicka
Rola pielęgniarki w zaawansowanych terapiach w chorobie Parkinsona (wykład sponsorowany przez Abbvie Polska Sp. z o.o.)
09:50-10:00
Dyskusja
10:00-10:30
dr n. med. Joanna Rybacka-Mossakowska
Zaawansowane terapie w udarze niedokrwiennym mózgu
10:30-10:50
mgr Eliza Maliszewska
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z niedokrwiennym udarem mózgu leczonym metodami rekanalizacyjnymi
10:50-11:00
Dyskusja
11:00-11:30
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Immunoglobuliny w neurologii
11:30-11:50
mgr Klaudia Naskręt
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym immunoglobulinami
11:50-12:00
Dyskusja
12:00-12:15
Program artystyczny: Katarzyna Jaracz (sopran), Rafał Tworek (fortepian)
12:30-13:00
PRZERWA
Sesja Pielęgniarstwa Psychiatrycznego: Wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego związane z reformą w psychiatrii, środowiskową opieką psychiatryczną oraz kształceniem
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna
Sesja częściowo sponsorowana przez Centrum Medyczne HCP w Poznaniu - Prezes dr Lesław Lenartowicz
13:00-13:30
dr n. med. Marek Balicki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii
Model Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej. Stan obecny i perspektywy
13:30-14:00
dr n. o zdr. Damian Czarnecki, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwo Psychiatryczne
Postępy w praktyce pielęgniarstwa psychiatrycznego
14:00-14:30
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz
Funkcjonowanie i organizacja Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy CM HCP w Poznaniu
14:30-14:40
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna, prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz, mgr Katarzyna Gołębiewska, mgr Justyna Kiejda
Rola pielęgniarki w środowiskowej opiece psychiatrycznej
14:40:15:45
mgr Krzysztof Kruk, lek. psychiatra Sylwia Szymkowiak, asyst. zdrowienia Justyna Rzepecka, mgr Natalia Bogacz, mgr Magdalena Kisielewska, mgr Marta Śmigielska, mgr Filip Kuhn, mgr Urszula Stępkowska-Bobryk
Rola innych członków zespołu terapeutycznego w środowiskowej opiece psychiatrycznej
15:45-16:00
Dyskusja
16:00
Podsumowanie i Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2021-09-09