menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 4 edycję Konferencji poświęconej aktualnym wyzwaniom w pielęgniarstwie neurologicznym i psychiatrycznym. Konferencja organizowana jest przez Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W opiece neurologicznej są to wyzwania związane z uczestnictwem pielęgniarek w zaawansowanych terapiach i zintegrowanych modelach opieki nad pacjentami z chorobami naczyniowymi i neurozwyrodnienieniowymi. W opiece psychiatrycznej - wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego związane z reformą w psychiatrii, środowiskową opieką psychiatryczną oraz kształceniem.

Wśród wykładowców będą pielęgniarki, lekarze, terapeuci oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie i organizację nowych form opieki i terapii w neurologii i psychiatrii. Oprócz wiedzy merytorycznej, podzielą się z Państwem doświadczeniami własnymi. W trakcie konferencji zaproponujemy również krótki program artystyczny.

Konferencja jest skierowana do pielęgniarek, lekarzy, psychologów, terapeutów i studentów uczelni medycznych.

Do zobaczenia i do usłyszenia.

Prof. dr hab. Krystyna Jaracz
Prof. dr hab. Krystyna Górna

Patronat Honorowy

logo Marszałek Województwa Wielkopolskiego
logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
logo OIPiP
Okręgowa
Izba
Pielęgniarek
i Położnych
logo PTPN
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarek
Neurologicznych
logo PSPIPP
Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Pielęgniarzy
Psychiatrycznych
logo PTP
Sekcja Naukowa Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego
infarma
aktualizacja: 2021-09-09